Home

Stichting

STOP Financiële Ouderen Mishandeling

JAAARLIJKS ZIJN RUIM 200.0000 OUDEREN HET SLACHTOFFER VAN FINANCIEEL MISBRUIK OF UITBUITING DE TOTALE SCHADE LOOPT IN DE VELE MILJOENEN PRO ACTIEF HANDELEN VOORKOMT OF BEPERKT DE SCHADE

VERBINDENDE

ELEMENT

 

tussen alle partijen met constante en exclusieve aandacht voor de bestrijding van financiële ouderen mishandeling. Samenwerking maakt sterk.

 

SFOM

Respect en vertrouwen

HET FUNDAMENT VAN EEN GOEDE TOEKOMST

 

De bescherming van het opgebouwde vermogen van ouderen is geen vanzelfsprekendheid. Door op juiste wijze juridische en financiële zaken vast te leggen kan veel bereikt worden. Adequate reactie op bepaalde signalen kan schadebeperkend werken. Ook als er al frauduleuze handelingen zijn geconstateerd zijn er mogelijkheden.

 

De Stichting Stop Financiële Ouderen Mishandeling geeft voorlichting, adviseert en onderzoekt.

 

200.000 slachtoffers

 

GROTE MAATSCHAPPELIJKE SCHADE

NIET ALLEEN MATERIEEL

 

Naar schatting zijn jaarlijks 200.000 ouderen het slachtoffer van financiële uitbuiting of mishandeling. Door de vergrijzing neemt dit aantal elk jaar toe. Waar er in 2009 nog sprake was van circa 30.000 slachtoffers zijn er in 2015 al meer dan

 

Gespecialiseerd

 

FINANCIËLE OUDEREN MISHANDELING IS EEN COMPLEXE AANGELEGENHEID

 

De groep kwetsbare ouderen binnen de Nederlandse samenleving is groeiende. De aanpak van financiële ouderen mishandeling vraagt om een gecoördineerde en consequetente aanpak. De Stichting STOP Financiële Ouderen Mishandeling is gespecialiseerd